Recursos

Recursos per llengües estrangeres.

Enllaç web BBC Learning English
Recursos per a l'aprenentatge de l'anglès
2792
Enllaç web British Council
Recursos per a l'aprenentatge de l'anglès
4742
Enllaç web BBC Schools
Recursos per a l'aprenentatge de l'anglès al web de la BBC per a les escoles
2667
Enllaç web Wordreference
Diccionari anglès, anglès-espanyol, anglès-francès, anglès-italià i anglès-alemany
2885
 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR