Biblioteques

Web Link Biblioteques escolars municipals
Biblioteques escolars municipals de Barcelona, inclosa la de l'institut Juan Manuel Zafra. Consulta en directe del fons documental de la biblioteca
3229
Web Link Biblioteca digital mundial 369