Informacions sobre els estudis

Pàgines a internet on es pot trobar informació sobre l'estructura, l'organització i les possibilitats dels estudis obligatoris i postobligatoris.
Web Link Departament d'Ensenyament. Educació. Formació
Pàgina base de la Generalitat de Catalunya amb tot tipus d'informació sobre educació, excepte estudis universitaris.
3642
Web Link Departament d'Economia. Universitats

Tota la informació i recursos relatius al sistema universitari català.

3904
Web Link Proves d'accés a la universitat 4428
Web Link Xtec. Xarxa telemàtica Educativa de Catalunya.
Xarxa telemàtica educativa de Catalunya. Notícies sobre educació i recursos didàctics
3965
Web Link Consorci d'Educació de Barcelona
Consorci d'Educació de Barcelona
4001
Web Link Saló de l'Ensenyament

Informació de les dates en que es celebrarà el Saló de l'Ensenyament Aquest Saló ofereix totes les opcions educatives per prendre decisions respecte al futur professional. Participen expositors d’estudis universitaris, estudis de formació professional, altres estudis superiors, estudis complementaris, formació ocupacional, estudis d’idiomes i centres de batxillerat i serveis a l’educació.

4220
Web Link Estudiar a Catalunya

Estudis i orientació pels estudis, a Catalunya

404
Web Link Proves d'accés i lliures

El Departament d'Ensenyament convoca periòdicament les proves d'accés, que permeten acreditar unes aptituds mínimes per tal d'accedir posteriorment a uns estudis, i les proves lliures per a l'obtenció de títols i certificats, mitjançant les quals se certifica la superació d'uns estudis determinats.

417