Reanimació cardiopulmonar bàsica a l'institut

Rcpb3A 3r ESO tothom es forma en RCP bàsica (reanimació cardiopulmonar bàsica)

L'estudi dels sistemes circulatori i respiratori del cos humà és un bon context per paricipar en els programes de formació en reanimació cardiopulmonar bàsica.  

L'institut incorpora aquesta formació des de fa alguns anys, quan l'Hospital Clínic de Barcelona va impulsar el programa Proces per difondre aquesta formació a la ciutadania. L'hospital cedeix cada any a l'institut els maniquins adients per fer l'entrenament n ecessari per aquesta formació.

La Fundación Española del Corazón, també impulsa aquests programes (vegeu aquí la seva informació a internet)

L'institut agraeix a l'Hospital Clínic de Barcelona la seva col·laboració i ajut reiterat cada any, i a l'alumnat de 3r l'interés especial amb que entoma aquesta important activitat acadèmica i cívica.

 

 Rcpb1

Rcpb4

Rcpb2


Rcpb5

Rcpb6

 

 

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR