Agendes - calendaris de l'alumnat

Consulteu les agendes d'activitat acadèmica de l'alumnat.

Aquest és un servei que l'institut posa a disposició de l'alumnat que el demana i assumeix la responsabilitat de la gestió.

Només es troben actives les agendes dels grups-classe on hi ha alumnat responsable de la gestió de l'agenda. En aquest cas, el professorat fa la supervisió.

Qualsevol grup d'alumnat, inclosos els de Batxillerat,  pot sol·licitar l'activació de la seva agenda-calendari, comunicant al seu tutor/a la disposició d'assumir la responsabilitat de la gestió habitual i contínua de l'agenda corresponent

Agenda - calendari de l'institut
Agendes - calendaris 2n ESO