Un viatge sense final

pinkyfilo

Per Ariadna Barrero i Lucia Garcia, 1r BTX

“El retrat de Dorian Gray”, novel∙la d'Òscar Wilde, tracta de com canvia la vida del jove Dorian quan un home li ofereix fer­li un retrat que el farà immortal i li donarà l'eterna joventut. El senyor li va concedir el seu desig i, a mesura que anaven passant els anys, Dorian seguia amb la mateixa imatge, però el seu retrat s’anava fent vell i lleig a mesura que cometia actes dolents. Fins que un dia arrepentit de tot el que havia succeit, es suïcida i quan descobreixen el seu cos troben el seu retrat jove de nou. Aquesta obra representa com la immortalitat en els éssers humans provocaria que la raça humana s’anés deteriorant, i convertint en una cosa antinatural.

En els últims 200 anys s’han fet molts avenços en la medicina que han possibilitat que s'allargués l’esperança de vida en el món occidental. Sovint els éssers humans ens hem fet moltes preguntes sobre la mort. Aquesta sempre ha estat una incògnita de l'existència humana i és interessant, per tant, investigar si es pot alterar el curs de l’existència. Si la mort desaparegués, la humanitat patiria un canvi radical. Hi ha moltes situacions, en la vida quotidiana, que estan relacionades amb la recerca de la immortalitat humana com , per exemple, la cerca de noves cures, els trasplants d’òrgans, els cosmètics i la fabricació de màquines per allargar l’esperança de vida. Això fa preguntar­nos si, amb el pas del temps i amb l’ajuda de les noves tecnologies, es podria, en un futur, evitar la mort.

Existeixen diverses hipòtesis respecte a què passarà amb aquest tema. Alguns opinen que la ciència trobarà maneres per tal que els òrgans humans puguin ser fàcilment reparats o substituïts per òrgans robòtics. Per tant, i d'acord amb aquesta opció, els éssers humans seriem gairebé «invencibles». Altres, pel contrari, pensen que el curs de la vida és impossible d'alterar científicament, i que qualsevol forma amb vida a l'igual com neix està destinada a morir.

Nosaltres opinem que les millores en la ciència podran arribar a eradicar les malalties, allargant progressivament l’esperança de vida. La ciència evoluciona molt ràpidament creant noves medicines i noves maquinàries per allargar o evitar la mort. La gran majoria de gent s’imagina una vida sense mort i desitja que la seva existència no acabi. Ara bé, més enllà d'aquest desig hi ha el cas de les morts forçades (homicidis o suïcidis) que no es podran evitar, així com les morts accidentals. Si s'assolís aquest objectiu, d'eliminar la mort, això pararia en sec l’evolució humana i la selecció natural.

La conclusió a què hem arribat és que, segurament, en el futur tindrem una esperança de vida més llarga, però la mort, realment, no arribarà a evitar­se perquè això provocaria que canviés el curs de la vida, en desaparèixer la selecció natural, que és el procés mitjançant el qual les espècies s’adapten al seu entorn i com evolucionen per adaptar­s'hi. . Si realment és pogués evitar la teva mort, ho faries?

Març 2016

 Institut Juan Manuel Zafra

Rogent 51 - 08026 Barcelona - Tel.: 934 350126 - 934 351 512 - Fax: 934 502 029 - email: iesm-jmzafra@xtec.cat
logo_consorci LOGO.ESCOLES.S.HORITZONTAL.1.COLOR